Influence Pie

Schrijven / Tekenen

Hoe vormen we onze mening?

Het kan voor de hand liggen om een bepaalde groep of individu uit Tweede Wereldoorlog vanuit het hier en nu te classificeren als ‘dader’, ‘omstander’ of ‘slachtoffer’. Maar in hoeverre zijn deze kwalificaties nu objectief? Vormen we onze mening (ook) niet vaak op basis van onze eigen achtergrond en opvoeding? Ook als het om andere zaken dan de Holocaust gaat?

Welke zaken kun je in je eigen leven identificeren die mogelijk van invloed zijn geweest op je mening en je kijk op de wereld?

Maak een cirkeldiagram. Verdeel je cirkeldiagram bijvoorbeeld volgens de onderstaande kopjes, of maak een eigen, andere indeling.

  1. Ouders
  2. Partner
  3. Vrienden
  4. Docenten
  5. Nieuws/politiek
  6. Geschiedenis
  7. Religie
  8. Internet

Nog niet klaar om je activiteit uit te voeren?

Twijfel je over deze activiteit? Kies een andere activiteit