Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van bezoekers op de website van Houses of Darkness. Houses of Darkness is een internationaal samenwerkingsproject, medegefinancierd door Creative Europe en een gezamenlijk initiatief van vier partners uit respectievelijk Noorwegen, Duitsland en Nederland: de Gedenkstätte Bergen-Belsen (DE), het Herinneringscentrum Kamp Westerbork (NL), het Falstadsenteret (NO), en ‘creative producer company’ Paradox (NL). We doen er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Met betrekking tot de wet gegevensbescherming is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens Herinneringscentrum Kamp Westerbork, in dit document aangeduid als Kamp Westerbork. Als organisatie die uw persoonsgegevens verwerkt, vallen wij onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze pagina is bedoeld om u op de hoogte te houden van wat wij doen met de persoonsgegevens die wij verwerken.

Welke data we verzamelen wanneer u de website bezoekt

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we enige data over u om ons te helpen de site te beheren. Deze data wordt automatisch verzameld in onze serverlogboeken, om ons te helpen de site betrouwbaar en veilig te houden. Dit omvat uw IP-adres en browsertype, en welke pagina's worden bezocht. Als u uw toestemming geeft, zullen we ook Google Analytics gebruiken om ons te helpen de inhoud en het ontwerp van de website te verbeteren. Dit omvat ook het IP-adres, browsertype en bezochte pagina's, samen met wat extra informatie over de technologie die u gebruikt. We gebruiken het niet om demografische informatie te verzamelen.

Waarvoor we de data gebruiken

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke data om:

  • Te voldoen aan een contract die we met u hebben
  • De website te beheren
  • Onze klantenservice te bedienen
  • We verkopen of delen uw persoonlijke gegevens niet

Hoe lang bewaren we uw data

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om deze doeleinden te bereiken. Dit kan tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie met u zijn (verjaringstermijn voor rechtsvorderingen in de meeste EER-landen), tenzij een kortere of langere bewaartermijn van toepassing is op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Partijen met wie we de data delen

We delen uw persoonlijke gegevens met externe providers die ons helpen deze website te beheren (deze ontvangers handelen namens ons en alleen volgens onze instructies). Voor Houses of Darkness zijn dit onder andere de drie Tweede Wereldoorlog instellingen, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Falstad en Gedenkstätte Bergen-Belsen, en webontwikkelaar Fieldwork, die namens ons gegevens verwerken. Fieldwork maakt gebruik van verschillende subverwerkers, die allemaal hun eigen gegevensbeschermingsbeleid hebben. Deze subverwerkers zijn Digital Ocean, Amazon webservices, Postmark (Wildbit LLC) en Sentry en u kunt hun privacybeleid online vinden.

Uw rechten

U kunt op elk moment uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming uitoefenen, inclusief (indien van toepassing) uw recht op toegang, rectificatie, beperking, verwijdering, verzet, uw recht op overdraagbaarheid en uw recht om uw toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit zoals de Information Commissioners Office (ico.org.uk) in het VK of een andere soortgelijke autoriteit in uw land als dit deel uitmaakt van de EER.

Beveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of op ongeoorloofde wijze geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt worden. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die personen die als werknemer genoodzaakt zijn om dergelijke gegevens te kennen. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht en hebben een geheimhoudingsplicht. We hebben procedures ingevoerd om elke vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een inbreuk waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Gebruik van de Let’s Discuss chatfunctie

Wanneer u de 'Let's Discuss'-functie op de Houses of Darkness-website gebruikt, vindt het gesprek plaats op uw eigen apparaat en wordt het niet opgeslagen in het Content Management Systeem van Houses of Darkness. We gebruiken of bewaren dus geen informatie die u invoert in het gesprek.

Gebruik van de 'Creatieve Activiteiten' and 'Creatieve Responses' functie

Als u ervoor kiest om via het uploadformulier een ‘creatieve resonse’ te uploaden naar de website van Houses of Darkness, vragen we ook om een emailadres, leeftijdscategorie en locatie. Deze persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in het Houses of Darkness-websitesysteem zoals hierboven beschreven in dit beleid. U kunt ervoor kiezen om uw naam achter te laten, maar dat hoeft niet.

Wanneer een ‘creatieve response’ wordt geüpload, ontvangt de verwerkingsverantwoordelijke, Kamp Westerbork, een melding om de inzending te beoordelen. Een medewerker van Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Falstad en/of Gedenkstätte Bergen-Belsen zal de inzending beoordelen. Als het wordt goedgekeurd, wordt het gepubliceerd op de websitegalerij. Als u er bij het uploaden van uw inzending ook mee instemde dat uw reactie aan een andere bezoeker zou worden gegeven in de functie 'Let's Discuss', dan wordt deze opgeslagen in het Houses of Darkness Content Management Systeem om in een gesprek te worden opgenomen.

Als uw ‘Creatieve Response’ materiaal bevat dat door de verwerkingsverantwoordelijke als mogelijk aanstootgevend wordt beschouwd, wordt het mogelijk niet goedgekeurd voor publicatie op de websitegalerij of voor gebruik in de 'Let's Discuss'-functie.

‘Creatieve responses’ die niet zijn goedgekeurd voor publicatie of om te delen, worden verwijderd en u wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Delen van een 'Creative Response' met andere bezoekers

Wanneer u een ‘creatieve response’ naar de website uploadt, kunt u ook een vakje aanvinken om te bevestigen dat u ermee akkoord gaat dat deze naar een andere gebruiker in het gesprek wordt verzonden. Als u dit doet, geeft u toestemming om uw geüploade materiaal naar iemand anders te sturen als onderdeel van de 'Let's Discuss'-functie. We hebben deze functie ontworpen als een manier om het denken over de onderwerpen die in het Houses of Darkness-project aan bod komen te verdiepen, en als een manier om verschillende meningen en creatieve uitingen met elkaar te verbinden.

Als u ervoor kiest om uw ‘creatieve response’ te delen, wordt uw geüploade materiaal beoordeeld door de gegevensbeheerder en als het wordt goedgekeurd, wordt het vervolgens veilig opgeslagen in ons Content Management Systeem op een manier die het mogelijk maakt om te worden geselecteerd voor een aantal van de conversaties.

‘Creatieve responses’ die naar andere gebruikers worden verzonden, worden op hun eigen apparaten opgeslagen wanneer ze de functie 'Let's Discuss' gebruiken. Copyright voor de ‘creatieve response’ blijft bij de auteur.

Zodra een ‘creatieve response’ als een vorm van uitwisseling naar een andere gebruiker is verzonden, kan deze niet worden teruggeroepen of gevolgd, aangezien de verwerkingsverantwoordelijke en de gegevensverwerker geen toegang hebben tot de individuele apparaten van gebruikers. U kunt verzoeken om uw ‘creatieve response’ te verwijderen van de Houses of Darkness-website en het Content Management Systeem, en wanneer dat verzoek wordt ingewilligd, wordt uw geüploade materiaal niet langer naar andere gebruikers verzonden.

Auteursrecht 'Creative Activiteiten' en 'Creatieve Responses'

Wanneer u een ‘creatieve response’ naar de website uploadt, bent u de auteur en behoudt u daarom het auteursrecht van alle originele inhoud die u maakt en indient.

Op het moment van uploaden wordt u gevraagd een vakje aan te vinken om te bevestigen dat u akkoord gaat met het gebruik ervan op de Houses of Darkness-website en bijbehorende Houses of Darkness-materialen, zonder kosten, voor altijd, zonder op enig moment verschuldigde royalty's.

Auteurs van originele inhoud kunnen hun eigen werk gebruiken zoals ze willen, zonder beperkingen van het Houses of Darkness-project.

Mensen die gedeelde inhoud aangereikt krijgen, hebben geen auteursrechtclaims of eigendom van de inhoud die ze ontvangen.

Auteurs zijn anoniem en worden daarom niet bij naam vermeld voor hun bijdragen op de Houses of Darkness-website. Ze hebben de mogelijkheid om een beschrijving van zichzelf achter te laten op het moment van uploaden, die kan worden gedeeld op de website en rechtstreeks met andere bezoekers via Let's Discuss.

Na het Houses of Darkness project

Na afloop van het Houses of Darkness-project kan de website voor onbepaalde tijd online worden gehouden. Wanneer de website uit de lucht wordt gehaald, wordt alleen een volledig archief van materialen bewaard door verwerkingsverantwoordelijke Kamp Westerbork. Alle andere derde partijen zullen alle gegevens waarover zij beschikken, verwijderen.

Contact

Voor elke vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Kamp Westerbork als gegevensbeheerder voor Houses of Darkness: Kampwesterbork

Heeft dit project je aan het denken gezet?

Meer informatie