Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av besøkendes personopplysninger på Houses of Darkness-prosjektets nettsted. Houses of Darkness er et samarbeidsprosjekt mellom tre minnesteder i Europa - Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Falstad og Gedenkstätte Bergen-Belsen, og Paradox. 

Vi er forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt. I henhold til databeskyttelsesloven er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger Herinneringscentrum Kamp Westerbork, referert til i dette dokumentet som Kamp Westerbork.

Som en organisasjon som behandler dine personopplysninger, er vi regulert av General Data Protection Regulation (GDPR). Denne siden skal informere om hva vi gjør med personopplysningene vi behandler.

Hvilken informasjon vi samler inn når du besøker nettstedet vårt

Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn litt informasjon om deg for å hjelpe oss med å drive nettstedet.

Informasjonen samles automatisk i serverloggene våre, for å hjelpe oss med å holde nettstedet pålitelig og sikkert. Dette inkluderer din IP-adresse og nettlesertype, og hvilke sider som besøkes.

Hvis du gir ditt samtykke, vil vi også bruke Google Analytics for å forbedre innholdet og utformingen av nettstedet. Dette inkluderer også IP-adresse, nettlesertype og besøkte sider, sammen med noe ekstra informasjon om teknologien du bruker. Vi bruker den ikke til å samle demografisk informasjon.

Hvorfor vi bruker informasjonen din

Vi samler inn og behandler dine personopplysninger for å oppfylle en kontrakt vi har med deg, administrere dette nettstedet og drive vår kundeservice. Vi verken selger eller deler dine personopplysninger med andre.

Hvor lenge vi beholder informasjonen din

Vi beholder bare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppnå disse formålene. Dette kan være opptil 10 år etter slutten av kontraktsforholdet med deg (foreldelsesfrist for juridiske krav i de fleste EØS-land), med mindre en kortere eller lengre oppbevaringsperiode gjelder i henhold til gjeldende databeskyttelseslover.

Parter som vi deler informasjonen din med

Vi deler dine personopplysninger med tredjepartsleverandører som hjelper oss med å drive dette nettstedet (disse mottakerne handler kun på våre vegne og under våre instruksjoner). For Houses of Darkness omfatter dette de tre minnestedene, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Falstad og Gedenkstätte Bergen-Belsen, og webutviklere Fieldwork, som behandler data på våre vegne. Fieldwork bruker flere forskjellige underdatabehandlere, som alle har sine egne retningslinjer for databeskyttelse. Disse underprosessorene er Digital Ocean, Amazon-nettjenester, Postmark (Wildbit LLC) og Sentry, du kan finne personvernreglene deres på nettet.

Dine rettigheter

Du kan når som helst utøve dine rettigheter i henhold til databeskyttelsesloven, inkludert (når det er aktuelt) din rett til tilgang, retting, begrensning, sletting, opposisjon, din rett til portabilitet og din rett til å trekke tilbake samtykke. Du har også rett til å sende inn en klage til en kompetent tilsynsmyndighet, for eksempel Information Commissioners Office (ico.org.uk) i Storbritannia eller en annen lignende myndighet i landet ditt hvis det er en del av EØS.

Sikkerhet

Vi har iverksatt passende sikkerhetstiltak for å forhindre at dine personopplysninger ved et uhell går tapt, brukes eller åpnes på en uautorisert måte, endres eller avsløres. I tillegg begrenser vi tilgangen til dine personlige data til de ansatte, agenter, entreprenører og andre tredjeparter som har et forretningsbehov for å kjenne til slike data. De vil bare behandle dine personopplysninger etter våre instruksjoner, og de er underlagt taushetsplikt.

Vi har prosedyrer for å håndtere ethvert mistenkt brudd på personopplysningssikkerheten og vil varsle deg og enhver gjeldende regulator om et brudd der vi er lovpålagt å gjøre det.

Bruk av Let’s Discuss samtaleverktøy

Når du bruker funksjonen "Let's Discuss" på nettstedet Houses of Darkness, foregår samtalen på din egen enhet og lagres ikke i Houses of Darkness content management system, slik at vi ikke bruker eller lagrer informasjon som du legger inn i samtalen.

Bruk av verktøyet Kreative aktiviteter og kreative svar

Hvis du velger å laste opp et kreativt svar til Houses Of Darkness-nettstedet via opplastingsskjemaet, ber vi også om en e-postadresse, aldersgruppe og sted. Disse personlige opplysningene lagres sikkert i Houses of Darkness nettstedssystem som beskrevet ovenfor i denne erklæringen. Du kan velge å legge igjen navnet ditt, men du må ikke.

Når et kreativt svar lastes opp, mottar behandlingsansvarlig, Kamp Westerbork, et varsel om å gjennomgå innsendingen. En medarbeider ved Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Falstad og Gedenkstätte Bergen-Belsen, vil gjennomgå innsendelsen. Hvis det blir godkjent, vil det bli publisert på nettstedgalleriet. Hvis du, da du lastet opp innsendingen din, også samtykket i at svaret ditt kan gis til en annen besøkende i funksjonen "Let's Discuss", vil det bli lagret i Houses of Darkness Content Management System for å bli innlemmet i en samtale.

Hvis Creative Response inneholder materiale som datakontrolleren anser som potensielt støtende eller ufølsomt, kan det hende at det ikke godkjennes for publisering i nettstedsgalleriet eller for bruk i funksjonen "Let's Discuss". Kreative svar som ikke er godkjent for publisering eller deling vil bli slettet, og du vil bli varslet om dette.

Å dele ditt kreative svar med andre besøkende

Når du laster opp et kreativt svar til nettstedet, kan du også merke av i boksen for å bekrefte at du ønsker at det blir sendt til en annen bruker i samtalen.

Hvis du gjør dette, gir du tillatelse til at det opplastede materialet ditt kan sendes til noen andre som en del av funksjonen "Let's Discuss". Vi har designet denne funksjonen som en måte å utdype tenkningen om spørsmålene som tas opp i Houses of Darkness-prosjektet og som en måte å koble sammen ulike meninger og kreative uttrykk. Hvis du velger å være med på å dele et kreativt svar, vil det opplastede materialet ditt bli gjennomgått av behandlingsansvarlig, og hvis det blir godkjent, vil det bli lagret sikkert i vårt innholdsstyringssystem på en måte som gjør at det kan velges for noen av samtalene. Kreative svar som sendes til andre brukere, lagres på deres egne enheter når de bruker funksjonen «Let's Discuss». Opphavsretten til det kreative svaret forblir hos forfatteren.

Når et kreativt svar er sendt til en annen bruker som en gave/utveksling, kan det ikke tilbakekalles eller spores, da behandlingsansvarlig og databehandler ikke har tilgang til brukernes individuelle enheter. Du kan be om at ditt kreative svar blir slettet fra nettstedet og innholdsstyringssystem til Houses of Darkness, og når den forespørselen er gitt, vil ditt opplastede materiale ikke bli sendt til noen andre brukere.

Opphavsrett for kreative aktiviteter og kreative svar

Når du laster opp et kreativt svar til nettstedet, er du forfatteren, og du beholder derfor opphavsretten til alt originalt innhold du oppretter og sender inn.

På tidspunktet for opplasting vil du bli bedt om å merke av i en boks for å bekrefte at du godtar at den brukes på Houses of Darkness-nettstedet og tilhørende Houses of Darkness-materialer uten gebyr, i det uendelige, uten royalties som forfaller på noe tidspunkt.

Forfattere av originalt innhold kan bruke sitt eget arbeid uansett hvordan de velger, uten begrensninger fra Houses of Darkness-prosjektet.

Personer som mottar delt innhold i gave, har ingen opphavsrettskrav eller eierskap til innholdet de mottar.

Forfattere vil være anonyme og vil derfor ikke bli kreditert ved navn for sine bidrag på nettstedet Houses of Darkness. De vil ha muligheten til å legge igjen en beskrivelse av seg selv på tidspunktet for opplasting, som kan deles på nettstedet og direkte med andre besøkende gjennom Let's Discuss.

Etter Houses of Darkness-prosjektet

Etter at Houses of Darkness-prosjektet er sluttført, kan nettstedet holdes online i en uspesifisert periode. Når nettsiden er tatt ned, vil et fullstendig arkiv med materiale kun oppbevares av behandlingsansvarlig Kamp Westerbork. Alle andre tredjeparter vil slette alle data de har.

Slik kontakter du oss

For spørsmål eller forespørsler knyttet til vår bruk av dine personopplysninger, eller for å utøve dine rettigheter, kontakt Kamp Westerbork som behandlingsansvarlig for Houses of Darkness: Kampwesterbork

Har dette prosjektet fått deg til å reflektere?

Mer info