Om prosjektet

Houses of Darkness (2020-2023) er et kultursamarbeidsprosjekt støttet av Kreativt Europa. Prosjektet har blitt til på felles initiativ fra fire partnere i Norge, Tyskland og Nederland: Minnestedene Bergen-Belsen (DE), Westerbork (NL), og Falstad (NO), samt det kreative produksjonsselskapet Paradox (NL).

Å ta for seg gjerningspersoners historie på minnesteder ved tidligere fangeleirer er en krevende oppgave. Etter andre verdenskrig ble det omfattende systemet av leirer omformet til et europeisk nettverk av minnesteder som er tilegnet minnet om ofrene for nazistenes forbrytelser. Gjerningspersonenes rom, tidligere leirhovedkvarter og kommandantboliger byr på en utfordring for minnestedenes undervisningsaktivitet og kuratoriske praksis. Dette prosjektet er motivert av et ønske om å ta tak i minnene knyttet til disse bygningene. I en tid der vi igjen opplever krig i Europa, er det avgjørende at gjerningspersonenes historie ikke forblir mørklagt slik at populistiske aktører kan ta eierskap til den. Houses of Darkness bruker minnestedene som arenaer for å kaste lys over gjerningspersontematikken for at vi skal kunne samtale om den. Ved å utforske hva det betydde å være ansvarlig for krigsforbrytelser i fortiden, vil vi også rette søkelyset mot hvordan våre egne valg og handlinger – som individer og samfunn – former verdenen omkring oss i dag.

Se20211011 hckw blackhouse 10

Har dette prosjektet fått deg til å reflektere?

Mer info