Houses of Darkness

Perpetrator perspectives

Et samarbeid mellom tre minnesteder etter andre verdenskrig: Falstadsenteret, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Gedenkstätte Bergen-Belsen, og Paradox. Prosjektet har som mål å vekke engasjement hos et ungt og kulturelt mangfoldig publikum. Det vil skape økt bevissthet om kulturarven etter andre verdenskrig ved å rette søkelyset mot krigens gjerningspersoner.

Les mer

Hva vil det si å delta i forbrytelser? Hvordan ser vi for oss en gjerningsperson? Kan delte minner om en voldelig fortid styrke våre demokratier? Slike spørsmål er viktige å stille i dagens Europa.

Tidligere kommandant i Bergen Belsen, Josef Kramer, sammen med Fritz Klein, i retten i Luneburg 19.8.1945.

Tidligere kommandant i Bergen Belsen, Josef Kramer, sammen med Fritz Klein, i retten i Luneburg 19.8.1945.

Leirkommandant Karl Denk og nestkommanderende Erich Weber i kommandantboligen på Falstad 1944.

Leirkommandant Karl Denk og nestkommanderende Erich Weber i kommandantboligen på Falstad 1944.

Kommandantboligen og medlemmer av Bremen politibataljon, Westerbork, Nederland 2.10.1942.

Kommandantboligen og medlemmer av Bremen politibataljon, Westerbork, Nederland 2.10.1942.

For å komme forbi snevre svart-hvitt-forestillinger, trenger vi å snakke sammen på tvers av land, erfaringsbakgrunner og generasjoner. Houses of Darkness setter kunst og kreative aktiviteter i sentrum av denne samtalen, og oppfordrer publikum og kunstnere til å ta del i minnestedenes kuratoriske praksis. 

Team av kunstnere har skapt tre nye installasjoner som del av prosjektet. Deres stedsspesifikke verk vises på minnestedene fra sommeren 2022. Andre publikumsaktiviteter som inngår i prosjektet er internasjonale sommerskoler, kunstverksteder og en avsluttende konferanse. 

Har dette prosjektet fått deg til å reflektere?

Mer info